GDPR

GDPR

GDPR är en ny dataskyddsförordning och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att vi som företag måste informera dig som kund om att vi samlar in personuppgifter samt vilka uppgifter det handlar om och varför vi gör detta. Den nya lagen ställer högre krav än tidigare och möjliggör för dig som kund att kunna påverka vår hantering av dina uppgifter.


Flowernail samlar in personuppgifter i samband med att du bokar din behandling eller besöker oss som kund. De uppgifter vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, köp- och betalinformation samt eventuella uppgifter för fakturering. 


Kunduppgifterna fyller du eller vi in i vårt bokningssystem via www.bokadirekt.se

Uppgifter under Bokadirekts ansvar, som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto, lagras upp till 1 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto. Bokadirekt uppfyller kraven på personuppgiftshantering och hanterar uppgifterna med sekretess. Detta för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund och för att fullgöra en rättslig förpliktelse gällande bokningar.


Flowernail sparar personuppgifterna för att kunna identifiera dig som kund och hantera vår relation med dig på ett professionellt sätt. Uppgifterna sparas så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation och endast i det syfte som uppgifterna samlades in från början. 


Flowernail lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Dessa uppgifter hanteras endast av mig på salongen och lämnas inte ut till obehöriga.  


Välkommen att kontakta mig om du har några frågor. Du har alltid möjlighet att ta del av dina uppgifter och att få dem rättade eller raderade.